Albraka Kültür Sanat

Albaraka Kültür Sanat

Yönetim Düşüncesinin Evrimi


YAZAR: Daniel A. Wren

Yazar: Arthur G. Bedeian

Genel Yayın Yönetmeni: Ahmet Faruk Çağlar

Çeviri: Ahmet Melik Aksoy

Çeviri Editörü: Lütfi Arslan

Orijinal dil: İngilizce

Baskı Adedi: 2000

Cilt Bilgisi: Amerikan Cilt

Kâğıt/Hamur Bilgisi: Kitap kâğıdı Holmen, hamur 55 gr.

Sayfa Sayısı: 712

Kitap Boyutları: 16x23

ISBN: 978-625-7312-27-1

Barkod: 9786257312271


Geçtiğimiz yarım asır boyunca uzmanlar, akademik bir disiplin olarak yönetimle ilgili hemen her şeyin bize miras kalan gelenekler üzerine inşa edildiğini daha iyi anlamaya başladılar. Bununla birlikte, yönetim çalışmalarının bilimselleşmesi nispeten yeni bir olgudur. Ebbinghaus’un deyimiyle, yönetim uygulamasının uzun bir geçmişi vardır, ancak bir disiplin olarak yönetim araştırmalarının geçmişi oldukça kısadır.

Bu kitap, okuyucuya yönetim düşüncesinin kronolojik bir tarihini sunmaktadır. İçerik açısından ansiklopedik olmak gibi bir iddiası bulunmadığı gibi, ilerlemenin her zaman doğrusal bir çizgiyi takip ettiği iddiasında da değildir. Ancak bütün bir beşeriyet tarihi içerisinde yönetim anlayışının nasıl bir değişim geçirdiğini incelemek için kronolojik bir yapı olmazsa olmazdır. Bununla birlikte eser, tarihî seyrin yanı sıra ‘yönetim düşüncesi’nin hangi felsefi zeminde dönüştüğünü de ortaya koyarak, aynı zamanda bir düşünce tarihi olma özelliği de taşımaktadır.