Albraka Kültür Sanat

Albaraka Kültür Sanat

İdareli Olma Sanatı


YAZAR: Scott Sonenshein

Genel Yayın Yönetmeni: Ahmet Faruk Çağlar

Çeviri: Hilal Turbay

Çeviri Editörü: Haluk Doğan

Kapak Tasarımı: Burak Tığlı

Dizgi-Mizanpaj: DBY Ajans

Sayfa, Ebat: 264 sayfa, 16 x 23

Basım Dili: Türkçe

Orijinal Dili: İngilizce

 

Barkod No: 978-625-7312-20-2


Kapitalizm eski dünyadaki servet anlayışını sermayeye dönüştürerek önce üretim sonra da tüketim toplumunu teşvik etti. Üretimdeki fahiş artışın getirdiği Dünya Ekonomik Bunalımı’ndan sonra sermayenin halk sathına yayılması yalnız tüketimi kışkırtmakla kalmadı, aynı zamanda kaynakların nasıl kullanılması gerektiği sorusunu da gündeme getirdi. Herkesin borçlandırıldığı bir dünyada kişi, nasıl olacaktı da ‘idareli olma’yı başarabilecekti?

İşte bu eser sizlere elinizde bulunan kaynakları nasıl verimli kullanacağınızı, yani nasıl idareli olunacağını göstermeyi hedefliyor. Yazar bu hedef doğrultusunda on yılı aşkın bir süredir yürüttüğü bilimsel çalışmalardan çıkardığı sonuçları satırlarına taşıyor. Böylece sizlerle, hem işinizde ve hem de hayatınızda, elinizde bulunan kaynakları kullanarak daha başarılı ve tatminkâr olabilmenizi sağlayacak olan bir dizi fikir ve beceriyi paylaşmış oluyor. Kitap sayesinde hem bu büyük tecrübeyi okuma fırsatı elde edecek hem de nasıl tutumlu olunacağı konusunda fikir sahibi olacaksınız.