Albraka Kültür Sanat

Şeyma Akbayır

Şeyma Akbayır Paylaş

Marmara Üniversitesi İlahiyat ve İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. Lisans eğitimi boyunca İlimler ve Sanatlar Merkezi’nde (İSM) klasik İslami ve sosyal bilimler alanlarında seminerler aldı. Dil eğitimi maksadıyla Ürdün’de, değişim programıyla da Malezya İslam Üniversitesi’nde (IIUM) bulundu. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi bölümünde “16. Yüzyılın Sonlarında Osmanlı İmparatorluğu’nda Parasal İstikrarsızlık ve Şemseddin Timurtâşî'nin Nükûd Risalesi” isimli teziyle tamamladı. Hâlen aynı üniversitede “Osmanlı Malikâne Sisteminin Hukuki Temelleri” isimli doktora çalışmasına devam etmektedir.