Albraka Kültür Sanat

M. Uğur Derman

M. Uğur Derman Paylaş

1935’te Bandırma’da doğdu, Üsküdar’da büyüdü. Haydarpaşa Lisesi’nden sonra İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi. 15 yıl eczacılık mesleğini sürdürdü,1977-2006 yılları arasında Türkpetrol Vakfi yöneticiliğinde bulundu.

 

1953’de Osmanlı Türkçesi ve kültürünü öğrenmeye başladığı Mâhir İz’den sonra 1955 yılından itibaren Necmeddin Okyay’ın Osmanlı kitap sanatları konusunda talebesi oldu, 1960’da icâzet aldı. Ayrıca Süheyl Ünver, Mâcid Ayral, Halim Özyazıcı, Nihad Çetin gibi hocalardan da çok istifade etti. 1961’den bu yana hat ve kitap sanatları üzerine kitap, makale, ansiklopedi maddesi ve tebliğ olarak 500’ü aşkın çalışma yayımladı. 2008 yılına kadar Marmara ve Mimar Sinan üniversitelerinde lisans, lisansüstü ve doktora dersleri verdi. Mimar Sinan Üniversitesi Senatosu tarafından 1997’de fahrî profesör unvanına layık görüldü. 2009 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü ile aynı yıl Elginkan Vakfı Türk Kültürü Araştırma Ödülü’ne, 2010’da ise UNESCO Yaşayan Kültür Hazînesi Ödülü takdim edildi. Prof. Dr. F.Çiçek Derman’la evlidir.

 

Bazı yayınları şunlardır:

 

Türk Sanatında Ebru, İstanbul 1977

Türk Hat Sanatının Şâheserleri, İstanbul 1982

Mine’t-Türâsi’l-İslâmî Fennü’l-Hat, (1.kısım: Nihad M.Çetin), İstanbul 1990

İslâm Kültür Mirasında Hat Sanatı, (1.kısım: Nihad M.Çetin), İstanbul 1992

İslam Shodo Geijutsu Taykan, (1.part: Nihad M.Çetin),Tokyo 1996

The Art of Calligraphy in the Islamic Heritage, (1.part: Nihad M.Çetin), Istanbul 1998

Letters in Gold, New York 1998

Seni Khat Warisan Islam, (1. part: Nihad M.Çetin), Kuala Lumpur 2000

Calligraphies Ottomanes, Paris 2000

Siegel des Sultans, Berlin 2001

SSM Hat Koleksiyonundan Seçmeler, İstanbul 2002

Eternal Letters, Sharjah 2009

Murakka’-ı Has, İstanbul 2009

Emin Barın Hat Koleksiyonu, İstanbul 2010

Doksandokuz İstanbul Mushafı, İstanbul 2010

Edebi ve Hattı ile Ali Alparslan, İstanbul 2010

Ömrümün Bereketi: 1, İstanbul 2011

Yeni Cami Çeşme ve Sebîlinin Kitâbesi, İstanbul 2011

Cumhurbaşkanlığı Sanat Koleksiyonu /3, İstanbul 2014

Harflerin Aşkı, İstanbul 2014

Medresetü’l-Hattâtîn Yüz Yaşında, İstanbul 2015

Türk Hat San'atından Seçmeler, İstanbul 2017

Ömrümün Bereketi-2, İstanbul 2019

Ömrümün Bereketi-3, İstanbul 2019