Albraka Kültür Sanat

İrvin Cemil Schick

İrvin Cemil Schick Paylaş

İstanbul'da doğdu. İngiliz Erkek Okulu'nda orta, Robert Kolej'de lise eğitimini tamamladıktan sonra Amerika'ya gitti ve Massachussets Institute of Technology'den lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. Harvard, MIT, Boston ve Sabancı üniversitelerinde ders verdi.