Albraka Kültür Sanat

Abdülazîz ed-Dûrî

Abdülazîz ed-Dûrî Paylaş

Abdülaziz ed-Dûrî (1919-2010) Ürdün Üniversitesi’nde uzun yıllar Tarih profesörü olarak görev yaptı. 1963-1968 yılları arasında Bağdat Üniversitesi’nde rektörlük görevini üstlendi. Dûrî’nin erken dönem İslam çalışmaları arasında en dikkat çekici olanlar Târîhu’l-‘Irâkı’l-istişâdî fi’l-karni’r-rabi’i’l-hicrî, Mukaddime fî târîhi sadri’l-İslâm ve el-‘Aşrü’l-‘Abbâsiyyü^l-evvel, dirâset fi’t-târîhi’s-siyâsî ve’l-idârî ve’l-mâlî eserleridir. Arap milleti hakkındaki çalışmaları ise Mu’cezü târîhi’l-hadâreti’l-‘Arabiyye, el-Cüzûrü’t-târîhiyye li’l-kavmiyyeti’l-‘Arabiyye’dir.

YAZARIN KİTAPLARI