Albraka Kültür Sanat

Kathleen Miller Perkins

Kathleen Miller Perkins Paylaş

Sosyal psikolog, danışman, öğretmen, yazar ve araştırmacıdır. 35 yılı aşkın bir süredir hem yerel hem de uluslararası müşterilerle değişime öncülük etme, sürdürülebilir bir kurumsal kültür oluşturma, sınırların ötesinde iş birliği yapa- bilme, yöneticilikte gelişme/ilerleme gibi alanlarda çalışmaktadır. Perkins, Amerika Birleşik Devletleri’nde “Center for Leadership in Global Sustainability”, “Virginia Tech”de ve İsveçte’ki “Business School of Lausanne”da çalışmalarına devam etmektedir.

YAZARIN KİTAPLARI