Albraka Kültür Sanat

Friedrich Meinecke

Friedrich Meinecke Paylaş

Friedrich Meinecke Alman tarihçi ve akademisyen. Geleneksel Alman tarihçi anlayışının sürdürücüsü olmakla beraber, tarihi olaylar değil de düşünceler çerçevesinde irdelemek gerektiği şeklindeki yaklaşımıyla "düşünce tarihi"nin kurucusu olarak tanınmaktadır.

YAZARIN KİTAPLARI