Albraka Kültür Sanat

Albaraka Kültür Sanat

Bilişsel-Davranışçı Terapi Felsefesi – Rasyonel Ve Bilişsel Psikoterapi Olarak Stoa Felsefesi


YAZAR: Donald Robertson

Genel Yayın Yönetmeni: Ahmet Faruk Çağlar

Yazar: Donald Robertson

Çeviri: Feyza Elif Önder

Kapak Tasarımı: Burak Tığlı

Dizgi-Mizanpaj: DBY Ajans

Sayfa: 384 sayfa

Ebat: 13.5 x 21 cm

Baskı ve Cilt: Amerikan cilt, Holmen 60 gr.

Orijinal Dili: İngilizce

Basım Dili: Türkçe

Barkod No: 9 786257 312349

Dizi, ISBN: 978-625-7312-34-9


Bilişsel-Davranışçı Terapi (BDT) Felsefesi’nin bu heyecan verici yeni baskısı, Sokratik felsefeye, özellikle de Stoacılığa ait teknik ve kavramların, BDT ve diğer psikoterapi biçimlerine nasıl entegre edilebileceğini gözler önüne sermektedir. Antik filozoflardan psikolojik terapiye dair neler öğrenebiliriz? Psikoterapi ve felsefe her zaman ayrı disiplinler değildi. Bu kitapta Donald Robertson, antik Yunan felsefesi ile modern bilişsel-davranışçı psikoterapi arasındaki ilişkiyi irdelemektedir.

BDT'nin kurucuları Stoacılığın, kendi yaklaşımlarının “felsefi kökenlerini” oluşturduğunu söylemişlerdir. Hem teori hem de pratik açıdan Stoacılık ile BDT arasında pek çok paralellik bulmak mümkündür. Hipnotizma ve erken yirminci yüzyıl rasyonel psikoterapisi ile başlayarak ve ilk dönem davranış terapisi, rasyonel-duygucu davranış terapisi (RDDT) ve bilişsel-davranışçı terapi (BDT) ile devam ederek Stoa felsefesi ve modern psikoterapi arasındaki bağlar tanımlanmakta ve açıklanmaktadır. Bu kitap, Stoa felsefesinin modern psikoterapi üzerindeki etkisinin ilk ayrıntılı açıklamasını sunmaktadır.