Albraka Kültür Sanat

Albaraka Kültür Sanat

Semeretü'l-Hikme Geometriye Giriş


YAZAR: İbnü’l Heysem

Eser Adı: Semeretü'l-Hikme – Geometriye Giriş

Yazar adı: İbnü’l Heysem

Çevirmen Adı: Muhammet Ali Koca

Yayınevi: Albaraka Yayınları

Orijinal Adı: Semeretü'l-Hikme

Çeviri dili: Arapça

Dizi Adı: İslam Felsefesi

Katkıda Bulunanlar: Genel Yayın Yönetmeni: Ahmet Faruk Çağlar

Baskı Adedi: 2000

KDV: 0%      

Cilt Bilgisi: Amerikan Cilt

Kâğıt/Hamur Bilgisi: Kitap kâğıdı Holman 70 gr.

Basım Tarihi: Mart 2022

Basım Bilgisi: (1. Basım)

Sayfa Sayısı: 116

Kitap Boyutları: 13,5 x 21

ISBN No: 978-625-7312-70-7

Barkod No: 9786257312707

Çıkış tarihi: 24 Mart 2022


Elinizdeki bu çalışma Batı dünyasında Alhazen veya Avenetan adlarıyla tanınan ve optik alanında Kitâbü’l-Menâzır ismindeki eseriyle çığır açmış büyük fizikçi İbnü’l-Heysem’in Semeretü’l-hikme: Geometriye Giriş isimli eserinin hem yeni bir edisyonunu hem de Türkçe çevirisini ihtiva etmektedir. Bunun yanı sıra bir taraftan İbnü’l-Heysem hakkında genel bir bilgi vermesi diğer taraftan da onun matematikçi/geometrici yönünü ele alması bakımından Katar Üniversitesi felsefe hocalarından Ammâr Tâlibî’nin bu eser üzerine kaleme aldığı inceleme yazısı da bu çalışmaya eklendi. İbnü’l-Heysem bu eserinde felsefeye yeni başlayan kimseler için genel olarak felsefenin, özel olarak da geometrinin faydalarını dile getirerek genç ilim ve felsefe talebelerinin işlerini kolaylaştırmayı amaçlamıştır. Zira ona göre geometri mantıkla birlikte felsefenin iki girişinden biridir ve felsefeye yeni başlayan kimse ilk olarak geometriye sonrasında mantık ilmine uğramalıdır. Geometrinin burhanlarının/ispatlarının kesin olması nedeniyle felsefeye yeni başlayan kimseler onun sayesinde burhânî bilgiye alışır ve burhanın sureti/biçimi onların nefslerinde yerleşik bir hâl alır. Geometrinin “ilmü’r-riyâza” (alıştırma ilmi) şeklinde isimlendirilmesinin nedeni de budur. Dolayısıyla İbnü’l-Heysem’e göre bu eseri dikkatli bir şekilde tetkik eden okurlar felsefe tahsili esnasında neyin gerçek anlamda burhan olup olmadığını ayrıştırma yetisi kazanacaklardır.