Albraka Kültür Sanat

Albaraka Kültür Sanat

Osmanlı’da İktisadi Düşünce Tarihi 19. Yüzyıl Öncesi Gelişmeler


YAZAR: Fatih Ermiş

Basım Tarihi : Aralık 2020

Basım Dili : Türkçe

Orijinal Dili : İngilizce

Sayfa Sayısı : 280

Barkod : 9786057493163


Kapitalist olmayan bir toplumda iktisadi düşüncenin var olup olamayacağı sıklıkla tartışılır. Osmanlı Devleti’nde, kapitalizm öncesindeki hemen tüm kültürlerde olduğu gibi ekonomik alan, sosyal hayatın ayrılmaz bir parçası olmuştur ve Osmanlı iktisadi düşüncesinin birçok unsuru, siyasi, sosyal ve dinî fikirlerin içinde gizlidir. Dolayısıyla Osmanlı iktisadi düşüncesi tek başına analiz edilemez. Buna binaen, Osmanlı iktisadi düşüncesi, Osmanlıların dünya görüşünün bir yansımasıdır, denilebilir.

Kapsamlı arşiv çalışmalarına dayanan bu çığır açıcı kitap, klasik dönem Osmanlı iktisadi düşüncesini üç kavram aracılığıyla inceler: ahlât-ı erbaa, adalet dairesi ve ev idaresi. Araştırmasını Osmanlı elitleri ve bürokratlarının metinlerine dayandıran yazar, Osmanlı iktisadi düşüncesini kendi dinamiklerinden hareketle –modern ekonomik teori ve yaklaşımlarda aramanın cazibesinden kaçınarak– tetkik etmektedir.