Albraka Kültür Sanat

Albaraka Kültür Sanat

16. Yüzyılda Osmanlı'da Paranın Değer Kaybı ve Timurtâşî'nin Nükûd Risalesi


YAZAR: Şeyma Akbayır

Basım Tarihi : Aralık 2020

Basım Dili : Türkçe

Sayfa Sayısı : 136

Barkod : 9786057493132


Fıkıh metinleri, Hanefî mezhebinin hukuk kurallarını benimsemiş Osmanlı’nın tarihi hakkında kıymetli bilgiler sunmaktadır. Özellikle hukuki, siyasi, iktisadi değişim veya dönüşüm zamanlarında telif edilmiş fıkıh kitapları, fetva mecmuaları ve daha özel meseleleri konu edinen risalelerde kayda değer tespit ve tahlillere rastlamak mümkündür. Fıkıh metinlerinin Osmanlı İmparatorluğu’nun hüküm sürdüğü geniş coğrafya ve halkı hakkında sunduğu bilgilerin birçoğu

henüz işlenmemiş hâldedir. Osmanlı döneminin birkaç asra yayılmış olması, fıkıh eserlerinin sayıca çokluğu ve muhteva itibariyle geniş olması, henüz ismini bile duymadığımız eserlerin satır aralarında saklı nice önemli bilgiler olduğunu düşündürmektedir. Elinizdeki kitap, bu eserlerin bir örneği olarak Hanefî mezhebinin önemli isimlerinden Şemseddin Timurtâşî’nin (v.1599) kaleme aldığı bir fıkıh risalesini, döneminin iktisadi şartları ile beraber inceleyip böylesi bir okumanın hem dönemin iktisat tarihine hem de risalenin fıkhî anlamına yaptığı katkıyı tartışmaktadır.