Albraka Kültür Sanat

Albaraka Kültür Sanat

Dünya İktisadi Düşünce Tarihi


YAZAR: Vincent Barnett

Çeviri: Hayrettin Soykan

Kapak Tasarımı: Burak Tığlı

Sayfa: 614

Basım Tarihi: Kasım 2020

Basım Dili: Türkçe

Orijinal Dili: İngilizce

Barkod: 9786050654516


Bu kitap, iktisadi düşüncenin uzun tarihine geniş kapsamlı yaklaşarak, gerçek anlamda uluslararası bir perspektif sunuyor. İktisadı, yalnız arz ve talep dengesinden ibaret bir çerçeve içerisinde anlatmayıp bu disiplinin fikrî altyapısını da değerlendirerek kuşatıcı ve karşılaştırmalı bir üslup ortaya koyuyor. Ayrıca ulus-devletlerin kendi içlerindeki iktisat anlayışlarının nitelikli bir mukayesesini sunarak, dünyanın farklı bölgelerindeki iktisadi yaklaşımların gelişimi konusunda uzman şahsiyetlerin yazılarını bir araya getiriyor. Eserde katkısı olan her bir yazar, iktisadi fikirlerin zaman içerisindeki değişiminde söz konusu olan küresel kalıpları saptamayı ihmal etmeden, kendi coğrafyalarındaki iktisat anlayışları üzerinden meseleleri izah ediyor.

BU KİTAPLARI DA BEĞENEBİLİRSİNİZ