Albraka Kültür Sanat

Albaraka Kültür Sanat

İslam Ticaret Hukuku - Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve Opsiyonların Analizi


YAZAR: Mohammad Hashim Kamali

Çeviri: Nazan Lila

Editör: Mücahit Özdemir

Kapak Tasarımı: Burak Tığlı

Sayfa: 315

Basım Tarihi: Temmuz 2020

Basım Dili: Türkçe

Orijinal Dili: İngilizce

Barkod: 9786056980862


Vadeli işlemler, bugün uygulanan şekliyle İslam hukuk kurallarının meydana geldiği klasik dönemde var olmayan, modern sistemin ortaya koyduğu bir üründür. Konuya ilgi duyan araştırmacılar bu nedenle vadeli işlemlerin İslam hukukuna göre geçerli olan sözleşmelerden hangileriyle benzerlik gösterdiği ve hangi fıkhi problemleri barındırdığı sorularına cevap bulmaya çalışmışlardır. Kamali, kaleme aldığı bu kitapta vadeli işlem ve opsiyonları tüm yönleriyle ele almış, meselenin fıkhi yönünü ayrıntılı bir analize tabi tutmuştur. Bu bağlamda konuyla ilgili mevcut çalışmalar titizlikle gözden geçirilerek eserde yeni bir bakış açısı sunulmuştur.

Bu araştırmanın en dikkat çekici özelliği; şeriatın temel kaynaklarının, Müslüman toplumun ekonomik faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için hayati önem arz eden bir konuda nasıl ele alınması gerektiğine dair cesur ama yerinde yaklaşımlar ortaya koyması ve farklı bir yorum önerisinde bulunmasıdır. Eserin bu noktada Türkçe literatüre katkı sağlayacağı ve yeni müzakere alanlarına kapı aralayacağı aşikârdır.

BU KİTAPLARI DA BEĞENEBİLİRSİNİZ