Albraka Kültür Sanat

Albaraka Kültür Sanat

Makasıdü’ş-Serîa Sosyoekonomik Gelişme Endeksine Doğru: Teori ve Uygulama


YAZAR: Salman Syed Ali

Genel Yayın Yönetmeni: Ahmet Faruk Çağlar

Çeviri: Hüseyin Burgazoğlu

Çeviri Editörü: Mücahit Özdemir

Tashih: Sevgi Korkut

Kapak Tasarımı: Burak Tığlı

Dizgi-Mizanpaj: DBY Ajans

Sayfa, Ebat: 443 sayfa, 16 x 23

Basım Dili: Türkçe

Orijinal Dili: İngilizce

Barkod No: 978-625-7312-15-8


Sosyoekonomik gelişmeyle ilgili değişkenlerin belirlenmesi ve kavramın ölçülmesi sadece gelişmekte olan ülkelerin değil gelişmiş ülkelerin de gündemini meşgul eden bir konudur. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından her yıl yayınlanan İnsani Gelişmişlik Endeksi, bu alanda en yaygın kullanılan ölçüm metodudur. Sağlık, eğitim ve gelir değişkenlerini temel alan endeks, hayatın ve refah kavramının çok boyutlu ve karmaşık yapısını doğru bir şekilde temsil edemediği noktasında bazı eleştirilere maruz kalmaktadır. Genel kabul görülen Batı paradigmasının refah ve başarı anlayışının özellikle Müslümanlar için sınırlandırılamayacağı düşünüldüğünde, İslami bakış açısıyla ve şeriatın hedefleri doğrultusunda gelişme kavramının incelenmesinin ve ölçülmesinin zorunluluğu açık bir şekilde görülmektedir.

Farklı yazarlar tarafından ele alınan makalelerin bir derlemesi olan bu eser, gelişme kavramının İslami bir bakış açısıyla ölçülmesi ile alanında öncü bir nitelik arz etmektedir. Kitap içinde yer alan makaleler hem teorik olarak gelişme kavramını ele almakta hem de kavramın ölçülebilmesi adına çeşitli yöntemler ile endeksler sunmaktadır. Bu çalışma özellikle ekonomistler, politika yapıcılar ve bu alanda çalışan akademisyenler için ufuk açıcı niteliktedir.

BU KİTAPLARI DA BEĞENEBİLİRSİNİZ