Albraka Kültür Sanat

Albaraka Kültür Sanat

İslami Finansta Finansal İnovasyon ve Mühendislik


YAZAR: Samir Alamad

Çeviri: Faruk Zorlu - Burak Çıkıryel

Kapak Tasarımı: Burak Tığlı

Sayfa: 326

Basım Tarihi: Eylül 2020

Basım Dili: Türkçe

Orijinal Dili: İngilizce

Barkod: 9786056980879


Literatürde var olan önemli bir boşluğu doldurmak üzere Samir Alamad tarafından kaleme alınan bu çalışmanın amacı, İslami finans ve bankacılığın gelişimine katkı sunmaktır. İslami perspektifle finansal ürün geliştirme uygulamaları, süreçleri ve yapılarını ele alan eser, yazarın doktora çalışmaları sırasında elde ettiği birtakım bulgulara dayanan ayrıntılı bir araştırmanın ürünüdür.

Şer’i uyum konusunda uluslararası finans kuruluşlarının danışmanlığını yürüten Alamad, İslam hukukuna göre sıfırdan bir finansal sistem inşa etme ve Batı Avrupa’daki İslami bankalar için ürün portföyü oluşturma konularında tavsiyelerde bulunmaktadır. Kitabın asıl hedefi ise İslami finansta dinî kuralların finansal inovasyon ve mühendislik üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu bakımdan eser, şeriat ile uyumlu finansal inovasyonun nelerden oluştuğunu ve bu durumun inovasyon sürecini nasıl etkilediğini inceleyerek yeni kavramsallaştırma ve tanımlamalar ortaya koymaktadır.

BU KİTAPLARI DA BEĞENEBİLİRSİNİZ