Albraka Kültür Sanat

Albaraka Kültür Sanat

İslami Finans Endüstrisinde Yaratıcı Şer’i Uygunluğun Analizi


YAZAR: Ahmad A. Alkhamees

Genel Yayın Yönetmeni: Ahmet Faruk Çağlar

Çeviri: Sercan Karadoğan

Çeviri Editörü: Şaban Kütük

Tashih: Sevgi Korkut

Kapak Tasarımı: Burak Tığlı

Dizgi-Mizanpaj: DBY Ajans

Sayfa:344 sayfa

Ebat: 16 x 23

Barkod No: 978-625-7312-13-4


Yaratıcı şer‘î uygunluk, şeriatın lafzına uyan ancak şeriatın amaçlarına uygun olmayan olarak tanımlanabilir. Alkhamees bu çalışmasında Suudi Arabistan ve Birleşik Krallık’taki düzenleyici yaklaşıma odaklanarak İslami finans sektöründeki yaratıcı şer‘î uygunluk konusunu ayrıntılı olarak incelemiştir. Ayrıca yaratıcı şer‘î uygunluğun İslam hukuku için yeni bir olgu olup olmadığını, şer‘î uygunluk tartışmalarında hîle kavramının yerini ve kullanımını tartışmıştır. Yazar, günümüzde İslami finansta en çok kullanılan uygulamalardan biri olan teverruk’u yaratıcı şer‘î uygunluk açısından analiz etmiş ve özellikle organize teverruk’un şer‘î olarak uygun ürünlerin özgünlüğü konusunda şüphe uyandırdığı gerekçesiyle ribâdan daha tehlikeli olduğunu ifade etmiştir.

Alkhamees, hukuki farklılıkların İslami finans sektöründe uygunluk için ciddi bir zorluk teşkil ettiğini savunmakta ve çeşitli İslami finans uygulamalarını sistemleştiren bir şer‘î standart oluşturmaya yönelik çaba sarf edilmesini tavsiye etmektedir.

BU KİTAPLARI DA BEĞENEBİLİRSİNİZ