Albraka Kültür Sanat

Albaraka Kültür Sanat

Borcun Ötesinde: Küresel Finansta İslami Deneyimler


YAZAR: Daromir Rudnyckyj

Genel Yayın Yönetmeni: Ahmet Faruk Çağlar

Çeviri: Ömer Faruk Tekdoğan

Çeviri Editörü: Hüsnü Tekin

Tashih: Sevgi Korkut

Kapak Tasarımı: Burak Tığlı

Dizgi-Mizanpaj: DBY Ajans

Sayfa, Ebat: 299 sayfa, 16 x 23

Basım Dili: Türkçe

Orijinal Dili: İngilizce

Barkod No: 978-625-7312-17-2


Öyküleyici bir anlatım tekniğiyle kaleme alınan bu eserde, bir antropoloğun bakış açısıyla Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’u -tıpkı kendilerine has çekim kuvvetleri bulunan Tokyo, New York ve Londra şehirleri gibi- “Müslüman dünyanın finans merkezi” olarak konumlandırma girişimleri ele alınmaktadır.

Daromir Rudnyckyj, kitapta konvansiyonel finansa alternatif olma gayesi ile ortaya çıkan ve risk paylaşımı esası çerçevesinde borç yerine öz sermayeye dayalı finansman modellerini tavsiye eden İslami finans alanındaki tartışmaları; uzunca bir zaman dilimine yayılan etnografik saha araştırmaları, katıldığı konferanslar ve bu alanda çalışan çeşitli meslek gruplarıyla yapmış olduğu görüşmeler ışığında sunmuştur. Dolayısıyla bu çalışma, özellikle 2008 küresel finans krizinin ardından İslami finansın özgünlüğü ve sunduğu alternatif yaklaşım konusunda uzman görüşlerini belgelemektedir.

Yazar ayrıca, İslami finansın konvansiyonel finansa bir alternatif oluşturup oluşturmadığı tartışmasından bağımsız olarak Kuala Lumpur’un İslami finansın uluslararası ölçekte bir merkez hâline getirilmesi için sarf edilen çabaları da mercek altına almaktadır. Bu girişimler sonucunda İslami finansın kurumsal altyapısının iyileştirilmesi için ihdas edilen kurumsal yapıların son tahlilde yeni bir “jeo-ekonomi” oluşturduğunu gözler önüne sermektedir.

BU KİTAPLARI DA BEĞENEBİLİRSİNİZ