Albraka Kültür Sanat

Albaraka Kültür Sanat

Fintech ve İslami Finans - Dijitalleşme, Kalkınma ve Yenilikçi Yıkım


YAZAR: Nafis Alam

Yazar: Lokesh Gupta, Abdolhessein Zameni

Genel Yayın Yönetmeni: Ahmet Faruk Çağlar

Çeviri: Melih Turan

Çeviri Editörü: Erhan Akkaş

Tashih: Semih Atiş

Kapak Tasarımı: Burak Tığlı

Dizgi-Mizanpaj: DBY Ajans

Sayfa: 216

Ebat: 16 x 23

Barkod No: 978-625-7312-07-3


Fintech, finans ve teknoloji dünyasını dönüştürmekte ve aynı zamanda bu alandaki gelişmelere öncülük etmektedir. Fintech sadece geleneksel finans sektörünü dönüştürmekle kalmamış, aynı zamanda İslami finans piyasasını da önemli ölçüde etkilemiştir. Alam, Gupta ve Zameni tarafından kaleme alınan bu eser, okuyucuya fintechlere genel bir bakış, fintechlerin finansal sektörü dönüştürmedeki rolü ve

İslami finans piyasasındaki fintech uygulamalarının ayrıntılı bir içgörüsünü veren kapsamlı bir çabanın ürünüdür. Blokzinciri, kitle fonlaması, yapay zekâ, sigorta ve regülasyon teknolojileri gibi fintech kategorilerine vurgu yapılarak yenilikçi yıkımın kalkınmayı nasıl etkilediği de gösterilmiştir. Aynı zamanda bu çalışma, İslami finansta akıllı sözleşmelerin uygulanması ve İslami finansın büyük kapsamda uygulandığı ülkelerde düzenleyici yönetimlerin fintechin gelişimini nasıl şekillendirdiği konusunda kendi alanında bir ilktir.

İslami finans ve fintech alanında oldukça yetkin araştırmacı ve uygulayıcılar olan yazarlar, İslami bankaların geleneksel bankaları taklit etmek yerine bu teknoloji dönüşümünde kendi planlarını ve stratejilerini bağımsız bir şekilde sürdürmesinin gerekliliğine vurgu yapmıştır. İslami finans ve fintech alanındaki öğrenci ve hocaların, düzenleyicilerin, karar vericilerin ve bankacıların büyük çapta ilgisini çekeceği bir tarzda ele alınan bu kitap sağlam bir rehber niteliğindedir.

BU KİTAPLARI DA BEĞENEBİLİRSİNİZ