Albraka Kültür Sanat

Albaraka Kültür Sanat

Lorandolar ve Tubiniler – Osmanlı Devleti’nde Levanten Banker Aileler ve Faaliyetleri


YAZAR: Semih Sefer

Kapak Tasarımı: Burak Tığlı

Sayfa: 216

Basım Tarihi: Kasım 2020

Basım Dili: Türkçe

Barkod: 9786254434969

 


Osmanlı maliyesi 19. yüzyılda siyasi, sosyal ve kültürel pek çok alanda gerçekleştirilen reformlardan ziyadesiyle etkilenmiştir. Bu değişim sürecinde hem devletin iç ve dış borçlanmasında etkin rol oynayan hem de para piyasalarındaki kabiliyetleri sayesinde gittikçe zenginleşen bir finans zümresi olarak Galata Bankerleri ortaya çıkmıştır. Aile üyelerinin pek çoğu banker olan ve bir aile şirketi şeklinde iş hayatında faaliyet gösteren Lorandolar ve Tubiniler, Galata’nın önde gelen simalarından olmuşlardır. Levanten olan bu iki aile, Akdeniz’de yüzyıllardır süregelen birikimle, ticaret ve sarraflıkta mahir olan atalarının izinden giderek kredi ve bankacılık işlerinde uzmanlaşmışlardır. Bununla birlikte, tebaası oldukları veya faaliyette bulundukları devletler nezdinde sahip oldukları nüfuzla ve Katolik misyonuna ettikleri hizmetlerle isimlerinden sıkça söz ettirmişlerdir. İşte bu çalışma, Lorandolar ve Tubiniler özelinde, Levantenlerin Osmanlı Devleti’ndeki siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetlerini araştırmak ve Galata’nın devlet siyaseti üzerindeki etkisini ortaya koymak üzere kaleme alınmıştır.