Albraka Kültür Sanat

Albaraka Kültür Sanat

Kudüs:Vahiyle Kutsanan Şehir (Ciltli)


YAZAR: Eldar Hasanoğlu-Nuh Arslantaş

Eser Adı: Kudüs: Vahiyle Kutsanan Şehir (Ciltli)

Hazırlayanlar: Eldar Hasanoğlu - Nuh Arslantaş

Yayınevi: Albaraka Yayınları

Dizi Adı: Tarih Dizisi

Genel Yayın Yönetmeni: Ahmet Faruk Çağlar

Cilt Bilgisi: Ciltli

Kapak Türü: Sert Kapak

Basım Bilgisi: (1. Basım)

Sayfa Sayısı: 512

Kitap Boyutları: 16 x 23

ISBN No: 978-605-4137-22-0

 

 


Kudüs, bilinen en eski tarihinden itibaren “kutsal” kabul edilmiş, binyıllar geçse

de bu konumunu hiç kaybetmemiştir. Peygamberlerle birlikte vahiy kentine

dönüşen şehrin kutsiyeti bu süreçle birlikte farklı bir boyut kazanmıştır. Hz.

Âdem burada mescit inşa etmiş, Tufan’dan sonra Hz. Nuh’un torunları tevhit

mesajını buradan yaymıştır. Günümüzde, yeryüzündeki her 5 kişiden 3’ü bu şehri

kutsal kabul etmektedir. Peygamber kokulu şehrin ilahi huzura yükselmek için bir

yeryüzü basamağı olduğunu bütün semavi dinler kabul etmektedir.

Yahudiler, Kudüs’ü “Tanrı’nın şehri” olarak isimlendirir. Hz. Davud zamanında

fethedilen şehirde Hz. Süleyman mabet yapmış, sonraki peygamberler de bu

mübarek şehri övmüştür. Babil sürgünüyle Yahudilerin umutlarını canlı tutan

mefkure, “bir gün Kudüs’e geri dönme arzusu” olmuştur. Hz. İsa’nın çilelerine

sahne olması bakımından erken dönem Hristiyanlıkta şehre mesafeli yaklaşılsa da

IV. yüzyıldan itibaren itibarına kavuşan Kudüs, Hristiyan dünyasının da kıblesi ve

hac mekânı olmuştur.

İslam’ın da “ilk kıblesi” Kudüs’tür. Yeni dinin doğuşundan itibaren Kudüs’e

yönelerek namaz kılmaya başlayan Müslümanlar, şehri on beş seneye yakın kıble

edinmişlerdir. Nübüvvet zincirinin son halkası olan Hz. Muhammed’in (sav) isrâ

ve mi‘rac mucizelerine şahitlik eden şehre Kur’an’da yetmişten fazla ayette atıf

vardır. Hadis ve siyer kaynaklarında ise Kudüs’e dair pek çok detay

bulunmaktadır.