Albraka Kültür Sanat

Albaraka Kültür Sanat

İslam Tarih Yazıcılığı


YAZAR: Prof. Dr. Abdülaziz ed-Duri

Çevirmen: Halil İbrahim Yılmaz Çevirmen: Halil İbrahim Hançabay  Çevirmen: Muhammet Enes Midilli Yayın Tarihi: 31.03.2023 ISBN: 9786054137244 Dil: TÜRKÇE Sayfa Sayısı: 232 Cilt Tipi: Karton Kapak Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı Boyut: 16 x 23 cm


İslam Tarih Yazıcılığı: Müslümanlarda Tarih İlminin Doğuşu, hicri ilk üç asır boyunca İslam tarih yazıcılığının nasıl ortaya çıkıp şekillendiğini, tarihçilerin kaynaklarının ve motivasyonlarının neler olduğunu kuşatıcı bir şekilde ele almaktadır. Modern dönemde İslam tarih yazıcılığının doğuşunu kapsamlı bir bakış açısıyla sunan ilk çalışmalardan biri olan Dûrî’nin eseri bir taraftan oryantalist literatürde erken dönem kaynaklarının ve râvilerinin “güvenilirliğine” ve “sonradan üretilmiş” olma ihtimaline yönelik ileri sürülen iddialara karşı çıkmakta, diğer taraftan İslam tarih yazıcılığının teşekkül sürecini Medine’ye özgü İslami akım ve Irak’a özgü kabilevi akım şeklinde bölgesel bir teori üzerinden izah etmektedir.  
İslam tarihinin dinî, siyasi, iktisadi ve sosyo-kültürel yönlerine eğilerek bütüncül bir tarih bilincinin oluşmasına katkı sağlayan Dûrî’nin bazı önemli klasik tarih eserlerinin neşirlerini gerçekleştirmesi, kendisine kaynakların dili, metodolojisi ve problemleri gibi meselelerde yetkinlik kazandırmış ve bu güçlü mesleki formasyonu, elinizdeki kitabı daha da kıymetli hâle getirmiştir. Nitekim Dûrî’nin İslami akım (Medine Tarih Ekolü) vekabilevi akım (Irak Tarih Ekolü) şeklinde ortaya koyduğu teorik çerçeve kendisinden sonra pek çok araştırmacı tarafından tartışılmış ve bu tartışmalar, İslam tarihçiliğinin ortaya çıkış sürecine dair kaleme alınan çalışmalara ciddi bir ivme kazandırmıştır. Bu yönüyle Dûrî’nin kitabının İslam tarih yazıcılığı üzerine akademik çalışma yapan araştırmacılar ve bu sahaya ilgi duyan okuyucular için vazgeçilmez bir başvuru eseri olacağı muhakkaktır.