Albraka Kültür Sanat

Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA

(Albarakakultur.com Sitesi Aydınlatma)

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (kısaca KVKK) 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluk nedeniyle yapılmaktadır. 

KVKK’da kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanmakta olup Bankamız, kişisel veri işleme faaliyetlerini başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alarak gerçekleştirmektedir. Amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda; kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3.kişilere aktarılması ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir.  

Veri Sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği:

Kuloğlu Mahallesi, Turnacıbaşı Cd. No:2/1A D:1, 34433 Beyoğlu/İstanbul adresinde mukim Albaraka Kültür Sanat ve Yayıncılık A.Ş.;

Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği:

Albarakakultur.com üzerinden yaptığınız Albaraka Kültür Sanat bülten gönderimi talebinizin gerçekleştirilmesi amacıyla adınız, soyadınız ve mail adresiniz,

Albarakakultur.com üzerinden yaptığınız Eserlerinizin Albaraka Kültür Sanat sergilerinde sergilenmesi başvurunuz kapsamında tarafınızla iletişime geçilmesi amacıyla adınız, soyadınız, mail adresiniz ve telefon numaranız,

Albarakakultur.com üzerinden yaptığınız Albaraka Sanat Akademisinde ders almaya yönelik başvurunuz kapsamında başvurunuzun değerlendirilmesi ve tarafınızla iletişime geçilmesi amacıyla adınız, soyadınız, adresiniz, eğitim bilgileriniz, telefon numaranız, mail adresiniz ve yaşınız işlenmektedir.

Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi:

Kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5’nci maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendinde belirtilen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak tarafınızdan otomatik yolla toplanmaktadır.

Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği:

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmamaktadır.

İlgili kişinin KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer hakları:

KVKK’nın 28. maddesinde öngörülen haller başta olmak üzere ilgili tüm istisnalar saklı kalmak kaydıyla, KVKK’nın “İlgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi; “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, Kurumumuz’un “[email protected]” adresine veya noter kanalıyla Kuloğlu Mahallesi, Turnacıbaşı Cd. No:2/1A D:1, 34433 Beyoğlu/İstanbul adresine veya güvenli elektronik imza veya mobil imza kullanmak suretiyle “s[email protected]” e-posta adresine iletebilirsiniz.

Saygılarımızla,

ALBARAKA KÜLTÜR SANAT VE YAYINCILIK A.Ş