Albraka Kültür Sanat

Albaraka Kültür Sanat

İslam Dünyasında Hat ve Mimari


YAZAR: İrvin Cemil Schick

Eser Adı: İslam Dünyasında Hat ve Mimari

Editörler: İrvin Cemil Schick & Mohammad Gharipour

Çevirmen Adı: Ayşen Anadol

Yayınevi: Albaraka Yayınları

Orijinal Adı: Calligraphy and Architecture in the Muslim World

Çeviri dili: İngilizce

Dizi Adı: Sanat

Katkıda Bulunanlar: Genel Yayın Yönetmeni: Ahmet Faruk Çağlar Çeviri Editörü: İrvin Cemil Schick

Baskı Adedi: 2000 Liste 

KDV: 0%      

Cilt Bilgisi: Amerikan Cilt

Kâğıt/Hamur Bilgisi: Kitap kâğıdı Enzo Vivid 90 gr.

Basım Tarihi: Mart 2022

Basım Bilgisi: (1. Basım)

Sayfa Sayısı: 682

Kitap Boyutları: 16 x 23

ISBN No: 978-625-7312-71-4

Barkod No: 9786257312714

Çıkış tarihi: 24 Mart 2022


Hüsnühat, İslam sanatının ve mimarisinin ayrılmaz bir parçasıdır. İslam dünyasının hemen her coğrafyasında camiler, tekkeler, kütüphaneler, çarşılar ve daha nice mekânlar hüsnühat metinleri ile donatılmıştır. Hüsnühat, bir süsleme unsuru olmanın ötesinde mekâna her yönüyle ebedî bir anlam aşılamaya da yardımcı olmaktadır.  
 
Elinizdeki kitap, mimari mekânın hüsnühattı nasıl şekillendirdiğini incelerken hüsnühattın da mekânın inşasında ve aynı zamanda sahip olduğu anlamı kazanmasında nasıl rol oynadığını ele almaktadır.  
 
Mekânlar, Üslup / İçerik, Baniler, Sanatkârlar, Bölgeler ve Modernleşme olmak üzere altı ana başlıktan oluşan bu kitap, çeşitli dönemlere ve coğrafyalara ait hüsnühat kitabelerini her yönüyle incelemektedir. Alanında usta birçok araştırmacı, konuları Çin’den İspanya’ya; ele aldıkları dönem itibarıyla da İslam’ın ilk yıllarından 21. yüzyıl başına kadar değişen makalelerle elinizdeki eserin ortaya çıkmasına katkıda bulunmuştur.