Albraka Kültür Sanat

Albaraka Kültür Sanat

Süheyl Ünver’in Defter-i Meşâhirleri


YAZAR: İsmail Kara

Hazırlayanlar: Ömer Faruk Şerifoğlu-Şaban Özdemir-

İsmail Kara

Yayınevi: Albaraka Yayınları

Dizi Adı: Sanat Dizisi

Genel Yayın Yönetmeni: Ahmet Faruk Çağlar

Kapak Türü: Normal Kapak

Basım Bilgisi: (1. Basım)

Sayfa Sayısı: 488

Kitap Boyutları: 16 x 23

Çıkış tarihi: 30.01.2023


Büyük çaplı kültürel değişim ve dönüşümlerin yaşandığı 1920’lerin İstanbul’unda,

sayıları günden güne azalan eski kuşaktan zevata dair hatıraları kayda geçirmek

amacıyla birçok kişinin defter-i meşâhir tuttuğu bilinir... Süheyl Ünver de

eğitiminin yanı sıra sanatçı kişiliğinin ve şahsiyetinin oluştuğu aynı yıllarda birçok

konuda defterler tutarken, defter-i meşâhire de birkaç kez teşebbüs etmiştir.

Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki arşivinde beş defter tespit ettik; ilk dört defter

1918-1922 yılları arasında, Süheyl Hoca’nın 20’li yaşlarının ve kariyerinin ilk

yıllarında tuttuğu defterler. Beşinci ve son defterde ise 1948’de 50 yaşında ve

kariyerinin zirvesinde olan Süheyl Ünver, bu kez çevresinde görüştüğü, ahbaplık

ettiği 100 kişinin sadece imzalarını toplamıştır.