Albraka Kültür Sanat

Albaraka Kültür Sanat

İslam Sanatı Çalışmalarının İnşası IV Kudüs


YAZAR: Oleg Grabar

Oleg Grabar, İslam Sanatı Çalışmalarının İnşası başlıklı dört ciltlik eseriyle İslam sanatına yoğunlaşmaktadır. Bu alan hakkındaki bilgimizi, İslam kültürü ve tarihi ile bütünleştirmekte; okura geniş bir perspektif sunmaktadır. Sanat teorilerinin ve Batı sanatına ait unsurların da göz ardı edilmediği bu eserde İslam sanatına dair çeşitli örnekler, görselleriyle birlikte, evrensel bir sanat literatürü çerçevesinde sunulmaktadır.
 
Çeşitli makalelerden oluşan bu eser, İslam sanatını mimari, resim, obje, ikonografi, estetik ve süsleme gibi çeşitli kavramların merceği altında incelemektedir.
 
Kudüs’e tam bir cilt ayırarak 1950’lerde ve 1960’larda bu kutsal şehirde çalışmanın benzersiz koşullarını anlatan Grabar; Kudüs’teki İslam dünyası ile Yakın Doğu’nun abidelerini ve yüzyıllar boyunca taşıdıkları anlamı idrak için çok zaman ve çaba harcar. Bu ciltte, geçtiğimiz on beş yıl içinde Kudüs üzerine çıkan birçok çalışmaya uzun bir yanıt ve karşılık içeren tamamen yeni bir katkı da mevcuttur.