Albraka Kültür Sanat

Albaraka Kültür Sanat

Spinoza ve Stoacılar


YAZAR: Prof. Dr. Jon Miller

Genel Yayın Yönetmeni: Ahmet Faruk Çağlar

Çeviri: Berk Utkan Atbakan

Çeviri Editörü: Ahmet Faruk Çağlar

Kapak Tasarımı: Burak Tığlı

Dizgi-Mizanpaj: DBY Ajans

Sayfa, Ebat: 360 sayfa, 13.5 x 21

Basım Dili: Türkçe

Orijinal Dili: İngilizce

Barkod No: 978-625-7312-28-8


Felsefeciler ve akademisyenler, uzun yıllardır Spinoza ve Stoacıların görüşleri arasındaki olağanüstü benzerliklere dair çeşitli yorumlarda bulunmuşlardır. Hatta kimileri oldukça ileri giderek, “Stoacı Spinoza”dan bahsetmiştir. Ancak bugüne kadar hiç kimse bu iki felsefi sistem arasındaki ilişkiyi irdeleyen sistematik bir çalışma ortaya koymamıştır. Jon Miller, Spinoza ve Stoacılar kitabında bu görevi üstlenmekte ve Spinozacılığın ana unsurlarından metafiziğin, epistemolojinin, felsefi psikolojinin ve etiğin Stoacılıktaki muadilleriyle ilişkisini göstermektedir.

Miller, birincil metinleri titizlikle inceleyerek ve literatürdeki hemen tüm ikincil kaynaklara başvurarak Spinoza’nın Stoacı olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini ortaya koymakla kalmamakta, aynı zamanda her iki sistemin müstakil olarak nasıl anlaşılması gerektiğine dair içgörüler de sunmaktadır. Eser bu yönleriyle, antik felsefe, erken modern dönem felsefe, Spinoza ve Stoa felsefesi çalışan öğrenciler ve bu alanda araştırmalar yapan akademisyenler için vazgeçilmez bir başvuru kaynağı olacaktır.