Albraka Kültür Sanat

HAT SANATI VE BAŞLICA YAZI ÇEŞİTLERİ

HAT SANATI VE BAŞLICA YAZI ÇEŞİTLERİ

Yazı, Kur’an-ı Kerim’in nazil olmaya başladığı andan itibaren Müslümanlar arasında rağbet görmüştür. Hattatların öncüleri olan vahiy kâtipleri, İslam’ın ilk dönemlerinde “kûfî” olarak bilinen yazı çeşidiyle ayetleri kaydetmişlerdir. İslam’ı benimseyen her kavim ve her millet, ilahi kelamı kendi tarzıyla yazıya geçirmiştir. 

İncele